2022. augusztus 19., péntek.

Ma Huba névnapja van. Holnap István, Vajk névnapja lesz.

Heka László   Click to listen highlighted text! Heka László Powered By GSpeech

 

Heka László

Heka LászlóDr. HEKA LÁSZLÓ PhD, egyetemi docens, SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet

Dr. Heka László a horvátországi Mikleušban született 1959. szeptember 22-én. Jogi diplomát az Eszéki Egyetem Jogtudományi Karán szerzett 1985-ben, majd 1991-ig jogtanácsosként dolgozott Pélmonostoron (Beli Manastir). 1991-től Magyarországon él, író, újságíró, tudósító, szakfordító munkakörben ténykedett. 1993-1996. között PhD-ösztöndíjas a JATE ÁJTK Jogtörténeti Tanszékén, 1996-2004 között meghívott előadó az ÁJTK Jogtörténeti Tanszékén és az SZTE BTK Szlavisztikai Tanszékén. Doktori értekezését 2004-ben  védte meg, a horvát-magyar kiegyezés témájában. 2004-től az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézet tudományos munkatársa és az SZTE BTK Szlavisztikai Tanszék meghívott előadója. 2008-tól az SZTE ÁJTK Összehasonlító Jogi Intézetének egyetemi docense.
Kutatómunkája eleinte jogtörténeti, majd összehasonlító jogi irányultságú. Elsősorban a horvát, déli szláv, illetve szláv államok jogrendszereit vizsgálja, valamint a vallási jogrendszereket (iszlám és zsidó jogot). Emellett a délszláv, balkáni régióban élő nemzetek, etnikumok, vallási csoportok jogát (romani kris, illetve albán szokásjog) és néprajzát kutatja, valamint a magyarországi horvátok, főként a szegedi dalmaták történetét.
Eddig e témakörben 18 kötete, monográfiája, tankönyve, valamint 59 tudományos publikációja jelent meg magyar, horvát, szerb és német nyelven. Ebből tíz kötet a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által hirdetett, nyertes pályázat útján került kiadásra, egy könyv kiadásához a Horvát Kulturális Minisztérium is hozzájárult. A felsoroltak mellett egy útiszótárnak az alkotója, a Narodopis című könyvét az oktatási miniszter tankönyvvé nyilvánította a kétnyelvű iskolák 9. és 10. osztályos tanulói számára. A szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola, BDF-BTK Szlavisztika alapszakon az Irodalmi kapcsolatok tantárgy kötelező és ajánlott irodalmában a Hrvatsko-mađarski povijesni kalendar című könyve, a Szlavisztika alapszak Horvát népismeret tantárgy kötelező és ajánlott irodalmában a Narodopis című tankönyve szerepel. A Pécsi Tudományegyetem Jog- és Állambölcseleti Tanszékén A Balkán jogi kultúrája című tantárgy jegyzetei, segédletei és szakirodalmi anyagai között szerepel Szerbia állam- és jogtörténete című könyve.
Anyanyelvként beszéli a magyar és a déli szláv nyelveket, így mű- és szakfordítást, szakmai és nyelvi lektorálást, recenzensi munkát is végez. Oktatási tevékenysége, előadásai, gyakorlatai elsősorban a jelzett területekről szólnak. A horvátországi, magyarországi és vajdasági kisebbségi szervezetek kulturális, tudományos tevékenységében is vállal szerepet. Publikál a Horvátországi Magyar Egyesületek Szövetségének és a Szabadkai Horvát Akadémiai Társaság kiadványaiban, aktív résztvevője a Dugonics András Horvát-Magyar Kulturális Egyesület rendezvényeinek.


Heka László műve a Programban:

A szegedi dalmaták (bunyevácok) története - demó - teljes


Ezt az oldalt ennyiszer töltötték le: